سامانه همیار پزشک شانا

مشخصات فنی سامانه همیار پزشک شانا

تسهیل گزارش نویسی


• بر اساس تشخیص های از پیش آماده شده مندرج در فرم های مرتبط
• امکان حذف، اضافه و ویرایش تشخیص های موجود
• عدم نیاز به تکرار گزارش نویسی در تشخیص های مشابه
• امکان جست و جو و مرتب سازی تشخیص ها
• امکان الصاق تصاویر تجهیزات پزشکی به گزارش به صورت خودکار با چینش و ابعاد دلخواه
• الصاق خودکار نام و کد بیمار روی تمامی تصاویر گزارشات

جست و جو و یکپارچه سازی


• امکان جست و جو برروی گزارش ها بر اساس تاریخ، نام بیمار، نام پزشک و تشخیص
• امکان ضبط و پخش ویدئو از عمل
• امکان کپی و پیست کردن تشخیص ها
• امکان دسته بندی بیماران بر اساس فیلد های دلخواه
• امکان دریافت لیست بیماران
• پرینت مستقیم
• پشتیبانی از زبان های فارسی و انگلیسی
• امکان تغییر ابعاد دست خط برنامه از کوچک تا بسیار بزرگ

تحلیل نموداری بر اساس شاخص ها


• بر اساس سن
• بر اساس پزشک
• بر اساس تشخیص
• بر اساس منطقه جغرافیایی
• بر اساس عمل
• بر اساس جنسیت
• بر اساس تاریخ پذریش
• بر اساس سفارش کارفرما

پشتیبانی از استاندارد بین المللی پزشکی


• توانایی تبدیل نرم افزاری به فرمت DCM
• توانایی برقراری ارتباط سخت افزاری با دستگاه مجهز به خروجی DICOM
• توانایی ارسال و دریافت اطلاعات از سرور PACS
• توانایی ایجاد ارتباط با نرم فزار جامع اطلاعاتی بیمارستان (HIS) از طریق استاندارد HL7

انتقال اطلاعات سامانه با فرمت های گوناگون


• انتقال مستقیم به CD
• فرمت PDF
• فرمت Excel
• فرمت Word
• ...