شاخص‌های پاردیک الکترونیک

mahsoole irani

محصول ایرانی

در راستای مقاوم سازی اقتصاد ملی با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی ، با هدف گذاری رفع موانع و محدودیت های سیستم های وارداتی ، این مجموعه مفتخر به ارائه سامانه مدیریت تصاویر آرنا و سامانه همیار پزشک شانا ، کاملا تولید داخلی بر مبنای تکنولوژی روز جهان با قابلیت رقابت با تولیدکنندگان پیشرو در این زمینه میباشد

poshtibani

پشتیبانی

فن آوری و تولید سامانه در ایران تضمین کننده ارائه خدمات پشتیبانی بهینه است . این مجموعه با کمک نمایندگان مجاز در سراسر کشور آماده پاسخگویی در گستره ایران میباشد
shakhsi saazi

سفارشی سازی

تمهید لازم جهت حفظ امنیت سیستم و اطلاعات ، ارائه راه حل بهینه از نظر فنی و مالی بر اساس تحلیل نیازهای پروژه ، سفارشی سازی و امکان ترکیب و مرتبط ساختن با سیستم های دیگر و افزایش بهره‌وری

karbari asan

راه اندازی و کاربری

پشتیبانی از زبان فارسی و تاریخ شمسی ، سهولت راه اندازی و کاربری ، ایجاد راه کار جهت کنترل مدام عملکرد سیستم در راستای تضمین پایداری و راندمان سامانه

چرا سامانه مدیریت تصاویر آرنا را انتخاب خواهید کرد